De collectie vloeren van Saffier is zodanig samengesteld dat er voldaan kan worden aan een zeer hoge kwaliteitsstandaard tegen een aantrekkelijke prijs en omdat wij hechten aan een langdurige uitstraling van onze vloeren worden alle vloeren geproduceerd conform de productiestandaarden EN13329 (laminaat) en EN 14041 / EN 649 (PVC). Op basis van deze normen bieden we garanties in residentiële en commerciële omgevingen.

Garantiebepalingen

Uiteraard is de wettelijke garantie in het land van aankoop altijd van toepassing op de door ons verdeelde Saffier vloeren. Daarnaast biedt Forinn BV in alle landen waar Saffier vloeren via door hen erkende dealers is verkocht en wordt voldaan aan de aangegeven voorwaarden tevens een commerciële garantie, zoals hieronder wordt beschreven.

Garantievoorwaarden

Zichtbare gebreken
Voordat een Saffier vloer gelegd wordt, moeten deze nauwkeurig gecontroleerd worden op zichtbare gebreken onder de beste lichtomstandigheden. Zichtbaar beschadigde producten mogen niet gelegd worden en moeten binnen 8 dagen na de aankoop worden gemeld aan de Saffier dealer waar de vloer is gekocht of in het uiterste geval bij Forinn BV, waarna de gebrekkige producten zullen worden vervangen. Klachten ingediend na deze periode komen niet in aanmerking voor garantie.

Productiefouten
In het geval van materiaal- of productiefouten zal Forinn BV de gebrekkige producten conform deze garantiebepalingen vervangen. Alleen het Saffier-product met de materiaalfout wordt vervangen met uitsluiting van vergoeding voor elke mogelijke andere schade en/of gemaakte of te maken kosten, zoals bijvoorbeeld leg-, transport-  en verhuiskosten.

Garantieduur
Forinn BV biedt een garantie op onderstaande producten voor residentieel en commercieel gebruik mits deze zijn aangebracht in daarvoor geschikte ruimten. De duur van de garantie is afhankelijk van de collectie en de ruimte waarin de vloer is geplaatst, zoals hieronder weergegeven.

De garantietermijn gaat in op de leverdag.

Saffier Laminaat

Saffier Avenida
Garantieperiode residentieel gebruik = 15 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 5 jaar

Saffier Estrada
Garantieperiode residentieel gebruik = 20 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 10 jaar

Saffier Serenade
Garantieperiode residentieel gebruik = 20 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 7 jaar

Saffier Maxx
Garantieperiode residentieel gebruik = 25 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 7 jaar

Saffier PVC

Saffier Mercato
Garantieperiode residentieel gebruik = 10 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 5 jaar

Saffier Media
Garantieperiode residentieel gebruik = 10 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 5 jaar

Saffier Aringa
Garantieperiode residentieel gebruik = 10 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 5 jaar

Saffier Grande
Garantieperiode residentieel gebruik = 10 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 5 jaar

Saffier XXL
Garantieperiode residentieel gebruik = 15 jaar, garantietermijn commercieel gebruik = 7 jaar
Onder residentieel gebruik wordt verstaan: het gebruik van laminaat of PVC als vloerbedekking in een woning die uitsluitend voor privédoeleinden wordt gebruikt

Onder commercieel gebruik wordt verstaan: het gebruik van laminaat of PVC als vloerbedekking in een niet residentiële toepassing zoals bijvoorbeeld winkels, kantoren of hotelkamers.

Daarnaast kent Saffier een levenslange (wettelijk beperkt tot 33 jaar) garantie op het behoud van de klikverbinding. Deze garantie op de klikverbinding geldt uitsluitend voor blijvende open voegen breder dan 0,2mm en op de voorwaarde dat de Saffier vloer is geplaatst in overeenstemming met de in de verpakking bijgevoegde Saffier legvoorschriften en met de door Forinn goedgekeurde ondervloeren.

Geschikte ruimten
Het recht op garantie is alleen geldig indien de Saffier vloer binnenshuis geplaatst is in ruimtes die geschikt zijn voor de betreffende vloer. De daarvoor geschikte ruimtes staan beschreven op de verpakking en op de website van Saffier. Het plaatsen van een Saffier vloer in een ongeschikte ruimte (bijvoorbeeld in een ruimte met een ongeschikte gebruiksklasse) is niet toegestaan volgens deze garantievoorwaarden.

De Saffier laminaatvloeren zijn niet geschikt voor vochtige ruimten zoals onder andere (maar niet beperkt tot) badkamer, WC en sauna.

Vloeren gelegd met een onmiddellijke toegang tot buitenshuis dienen te beschikken over een schoonloopzone tussen het laminaat / de PVC en buiten.

Waarborg

Slijtvastheid
Forinn BV garandeert dat het oppervlak van Saffier vloeren, bij normaal gebruik, gedurende de garantieduur (vanaf het moment van aankoop) slijtvast blijft, inclusief delaminatie of verminderde weerstand van de slijtlaag. Bij producten met een V-groef is de verminderde weerstand van de V-groef echter niet inbegrepen. Ook een verandering van de glansgraad van de vloer of aangebrachte beschadigingen gelden niet als slijtage van het vloeroppervlak.

Vlekbestendigheid
Het oppervlak van Saffier vloeren is bestand tegen vlekken van rode wijn, ketchup enzovoort.

Gebruikmaken van garantie

Om gebruik te maken van de garantie dient de originele, gedateerde factuur als garantiebewijs te worden aangevoerd. Deze geldt als garantiecertificaat en u dient deze mee te nemen naar de verdeler waar u de Saffier vloer gekocht heeft.

De verdeler zal de claim beoordelen en deze in behandeling nemen. Wanneer nodig zal hij deze doorsturen aan Forinn BV. De garantie kan enkel ingeroepen worden door de eerste gebruiker c.q. oorspronkelijke koper van de vloer, zoals vermeld op de originele factuur, en kan niet worden overgedragen.

Om gebruik te maken van de garantie moet de schade aan het product duidelijk zichtbaar zijn in staande houding en moet de schade per paneel minimaal 1 cm² groot zijn. De schade mag niet het gevolg zijn van onjuist gebruik of ongevallen, met inbegrip van schade van mechanische aard zoals zware schokken, krassen (bijvoorbeeld door het verslepen van meubels) of inkepingen.

Indien geldig beroep kan worden gedaan op de Saffier garantie zal Forinn de betreffende panelen vervangen door vloerpanelen die op het ogenblik van ontvangen van de klacht in voorraad zijn.

Er geldt geen andere garantie dan uitdrukkelijk of impliciet beschreven in de huidige garantiebepalingen en Forinn is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en kosten veroorzaakt door een eventueel product dat gebreken vertoont en is in geen geval aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en (her)plaatsing van de vloerproducten en/of transport- en/of transactiekosten.

Uitsluiting garantie

Alle schade die voortkomt uit een gebrek dat nog niet inherent aanwezig was op het moment van aankoop, valt buiten de garantie. Het gaat dan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, om schade veroorzaakt door:

  • Plaatsing die niet is gebeurd conform de legvoorschriften en/of zonder de door Forinn goedgekeurde ondervloeren en overige accessoires.
  • Het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften zoals vermeld op de website van Saffier.
  • Ongelukken of ongepast en gebrekkig gebruik.
  • Onnatuurlijke slijtage, zoals veroorzaakt door spijkerzolen en onvoldoende bescherming tegen meubilair, zand, kiezel en andere harde materialen. Schade door zand, haren of ander schurend materiaal moet voorkomen worden door het plaatsen van een, voldoende grote, schoonloopzone bij alle toegangsdeuren.
  • Waterschade veroorzaakt door electrische apparatuur, natuurrampen, overdadig vocht in de ondergrond of muren, hydrostatische druk, enz. Bij aanwezigheid van water en/of vocht op de vloer en/of rond de plinten, moet dit onmiddellijk weg gehaald worden.
  • Onvakkundig verwijderen of vervangen van de vloerdelen.
  • Schade veroorzaakt door een stofzuigermond en harde wieltjes van bureaustoelen. De poten van meubilair moeten altijd voorzien zijn van aangepast beschermingsmateriaal en bureaustoelenof ander meubilair op wieltjes moet voorzien zijn van zachte wielen.
  • Schade veroorzaakt door speeksel of uitwerpselen van huisdieren en andere bijtende of schurende stoffen.

Garantiebewijs
Bewaar uw aankoopbewijs. Wanneer de Saffier vloer niet wordt geplaatst door de gebruiker ervan, maar door een professionele legger, dan moet deze laatste een kopie van de legvoorschriften, onderhoudsvoorschriften en garantiebepalingen aan de gebruiker van de laminaatvloer overhandigen.

Forinn BV behoudt zich het recht voor, en moet de mogelijkheid geboden worden om de klacht over het product -al dan niet in geplaatste toestand- ter plaatse te inspecteren. Er mogen geen reparaties of vervangingen gedaan worden aan de Saffier laminaatvloer waarop een aanspraak op de garantie is gedaan, zonder een voorafgaand schriftelijk akkoord van de afdeling productmanagement vloeren van Forinn BV.